Företagspolicy

VAD VI KAN ERBJUDA

• Konsultuppdrag gällande framtagning av förfrågningsunderlag och bygghandlingar för styr och regler till olika beställare.(fastighetsautomation)

• Övriga uppdrag relaterade till styr- och regler(fastighetsautomation).

• Besiktningsuppdrag gällande styr och reglertekniska anläggningar för kontors och industrifastigheter.

• Samordnade kontrollerför installationer enligt kontrakt AB och ABT i olika fastigheter.

• Funktionskontroller av fastigheter.

• Totalintegrerade kontroller för fastigheter.

• Energieffektivisering, genomgångar av VVS/EL-anläggningar med förslag på energibesparande åtgärder.

• CE-Märkning enligt maskindirektiv med erforderliga kontroller.

AFFÄRSIDÉ

DE El & Styrkonsult AB:s affärsidé är att erbjuda våra kunder kvalitativa konsulttjänster inom fastighetsautomationsbranschen (Styr o regler branschen) för fastigheter.

Vår målsättning är att objektivt ställa rätt diagnos på behovet och utifrån denna diagnos rekommendera riktiga åtgärder för nybyggnad eller ombyggnad. För att kunna ge våra kunder väl underbyggda utredningar har vi sedan företagets start satsat på kontinuerlig utbildning av våra medarbetare och arbetat aktivt med erfarenhetsåterföring.

UTVECKLING

Vår ambition är att ligga i framkant och bidra till utvecklingen inom fastighetsautomationsbranschen. Målsättning är att kunna växa med kunskap och kunnig personal som behärskar fastighetsautomationen fullt ut.

VERKSAMHETSPOLICY

Vår ständiga förbättring av organisationen och medarbetarnas kunskap, kompetens, erfarenhet samt resurser upprätthåller den höga kvalitet på levererade tjänster så att ställda krav uppfylls, vilket ger goda kundrelationer och lönsamhet.

DE El & Styrkonsult AB skall ständigt förbättra och säkerställa kundernas tekniknivå gällande fastighetsautomation i samarbete med kunder och leverantörer med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser samt gällande lagstiftning.

HISTORIK

Företagets startades av Dan Ellnefjärd 1993.

ÄGARSTRUKTUR

Ägare 100%: Dan Ellnefjärd

DE-EL & STYRKONSULT
Dan Ellnefjärd AB
STYR OCH REGLERTEKNIK FÖR EL OCH VVS

Kontakt information